تبلیغات
اسلام آباد جوان
مظلوم نمایی کاندیدهای شورای شهر از , مظلومیت اسلام آباد غرب!

ا

اسلام آباد جواناین روزها و در کوران آزمون انتخابات شورای شهر اسلام آباد غرب , هستند کاندیدهای که قبل از  میتینگ انتخاباتی خود با پخش گسترده اطلاعیه های سخنرانی , سعی در جذب آرای خاکستری مردم اسلام آباد غرب  دارند و این در حالی ست که  سابقه آنها در پستهای مدیریتی زمان  خود روشن است و عملا اسلام آباد غرب در طول این سالها از لحاظ زیباشناختی شهری دچار تحول و تغییری نشده است که اکنون سخن از مظلومیت اسلام آباد غرب سر میدهند .

امیدواریم مردم اسلام آباد غرب این بار اسیر احساسات انتخاباتی و رودربایستی های قومی , قبیله ای نشوند و با انتخابی آگاهانه زمینه ورود افراد شایسته را به شورای شهر اسلام آباد غرب فراهم نمایند چرا که پخش اطلاعیه های قبل از سخنرانی روش به جا مانده از نماینده فعلی اسلام آباد غرب است و دگر نمیتوان با چنین شیوه ای مردم را تهییج به فراخوان در پای سخنرانی کاندیدی نمود .علی باقری دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 - 11:42 ق.ظ نظرات()