تبلیغات
اسلام آباد جوان
شش ماه پیش در جلسه اصحاب رسانه اسلام آباد غرب با دکتر فلاحت پیشه چه گذشت ؟
اسلام آباد جوان

اسلام آباد جوان به نقل از تابناک   : آیا مسئولین اطلاع دارند که امیدوارم بی اطلاع باشند،خبرنگارانی که هر روز اخبار ریز و درشت ادارات و هفته های مناسبتی آنها را منعکس می کنند؛ هیچ حقوق ، مزایای و صنواتی ندارند؟امروز چه کسی، از حال و احوال خبرنگاران مظلوم باخبر است. 
محسن احمدیان فعال رسانه ای : وعده دادید که پیگیر امنیت شغلی برای خبرنگاران هستید؟ برای این موضوع چه اقدام شاخص و بارزی را انجام شده؟ دقیقا شش ماه و هشت روز پیش، چهارشنبه مورخ یازدهم فروردین ماه ۹۵ در مجتمع رسانه ای مطبوعاتی زاگرس اسلام آباد غرب دکتر فلاحت پیشه با برخی از اصحاب رسانه و مطبوعات اسلام آباد غرب جلسه ای داشتند .
خبر جلسه دکتر فلاحت پیشه با اصحاب رسانه در کانال تلگرامی فرزند اسلام آباد غرب / یار دالاهو منتشر گشت و  حاضران  در جلسه به طرح موضوع هایی چون اشتغال خبرنگاران ، بیمه خبرنگاران ، مشاوره با اصحاب رسانه در برخی امور شهرستان و درد و دل های با منتخب خود در مجلس شورای اسلامی پرداختند.
دکتر فلاحت پیشه در همان جلسه (یعنی شش ماه قبل) قول های درخصوص بیمه و اشتغال به خبرنگاران داد وعده های که تا به امروز نه تنها تحقق نیافته بلکه حتی خبرنگاران شاهد گام مثبتی در این خصوص نبوده اند.
گفتنی است در این جلسه عدم حضور تنی چند از فعالان رسانه ای شهرستان اسلام آبادغرب به چشم می خورد که موجب دلگیری آنان از نماینده شهرستان گشت .


علی باقری دوشنبه 19 مهر 1395 - 03:25 ب.ظ نظرات()