تبلیغات
اسلام آباد جوان
خانم گل فوتسال آسیا به بیکارترین شهرستان. ایران بازکشت ...
اسلام آباد جوان. : این روزها همگان نام اسلام آباد غرب را با اسم  سارا شیر بیگی بانوی فوتسالیست مبشناسند , جایکه در میان بیکارترین شهرستان کشور باشی و بدون کمک مسولان پیشرفت کنی نیاز به تبریک دارد .
اگر از کنار عکس یادگاری مسولان با خانم گل فوتسال آسیا بگزریم و پیام های تبریک آنان را کنار بگزاریم اکنون وقت حمایت متدی از این ورزشکار است . کسی که با حجاب اسلامی یکبار دیگر نام ایران و شهرستان اسلام آباد غرب را بر سر زبانها  انداخت اکنون شایسته توجه ویژه مسولین استان و شهرستان اسلام آباد غرب است .
امیدواریم مسولان در کنار عکسهای یادگاری خویش با این بانوی فوتسالیت به وعده های خود نیز در قبال ایشان جامه عمل بپوشانند


علی باقری چهارشنبه 2 خرداد 1397 - 03:13 ب.ظ نظرات()