تبلیغات
اسلام آباد جوان
افتخاری دیگر برای استان کرمانشاه ! ادامه ی صدرنشینی در بیکاری

اسلام آباد جوان

اسلام آباد جوان : استان کرمانشاه  با قرار گرفتن بر روی سکوی نخست بیکاری سالهاست که با حفظ این سکو و جایگاه  اجازه ی خودنمایی به دیگر استانها را نمیدهد . جوانان بزرگترین استان غرب کشور سالهاست که با واژه ی بیکاری مانوس گشته اند  و شغل اکثر جوانان این استان به بیکاری  تبدیل شده است . 
بسیاری از جوانان تحصیل کرده ی این استان برای فرار از بیکاری به  مسافر کشی روی می آورند و عملا به دلیل اشباع شدن این شبه شغل،  به نوعی  بیکار محسوب میشوند . به راستی مسولین اشتغال این استان در کجای قاموس کارگروه اشتغال قرار گرفته اند که نمیتوانتد اندکی  جایگاه بیکاری را به استانی دیگر واگذار کنند . این چه دلبستگیست که اجازه نمیدهد اندکی این جایگاه تنزل یابد به راستی آیا واقعا همیت و تلاشی جهت ایجاد اشتغال برای بیکاران  در میان مسولین این استان وجود ندارد . 
سالهاست جوانان بیکار و تحصیل کرده ی این دیار جهت اشتغال  آواره ی دیگر شهرها شده اند  آیا شایسته است این استان که دارای ظرفیت های بسیار زیاد اقتصادی و اشتغال زایی ست امروز اینچنین سرآمد استانهای بیکار کشور باشد  . هر چند چند روز دیگر و بعد از افزایش موج انتقادها مسولین استان کارگروه تشکیل میدهند  و جهت رفع بیکاری مصوبه تصویب میکنند و ثمره ی جلساتشان راههای برون رفت از بیکاری میباشد اما در عمل  چیزی که تحقق می یابد قرار گرفتن استان کرمانشاه بر روی یکی از سکوهای سه گانه ی بیکاری کشور میباشد .
گویا قرار گرفتن استان کرمانشاه  بر روی این سکو  به مذاق مدیران استان بسیار خوشایند میباشد  که  قرار نیست به این زودی ها حفظ این جایگاه  پایان یابد .  بیکاران این استان از مدیران اشتغال این استان انتظار دارند جهت حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کاری کنند چرا که با گفتن جمله های نظیر :   کرمانشاه آخر دنیاست دردی ار مشکلات اشتغال این استان دوا نخواهد شد ... 


علی باقری یکشنبه 30 خرداد 1395 - 11:27 ق.ظ نظرات()